ثبت آگهی رایگان ماشین در بوق 3 خرید از فروشگاه پرزگیر دوکاره arso لوازم آشپزخانه دکوراسیون پرزگیر لباس mic آشپزخانه قیمت امروز ماشین بوق
حذف در پنل کاربری [X]

09126500937

09904311468


المپیک(ضد شوری تخصصی)
لیست محصولات

المپیک(ضد شوری تخصصی)

المپــــــــیک (ضد شـــــــوری تخصصـــــی)

شور و سدیمی شدن خاک در مناطق خشک و نیمه خشک به عنوان یکی از مهم ترین عوامل محدود کننده رشد گیاهان شناخته شده است.

ترکیب ضد شوری المپیک علاوه بر اینکه جهت رفع کمبود کلسیم و فراهمی ماده آلی مناسب میباشد، از طرفی رفع و کنترل مشکلات ناشی از تجمع نمک های مضر در خاکهای سدیمی و شور-سدیمی و در نتیجه اصلاح ویژگی های فیزیکی و شیمیایی این خاکها کارایی بالایی دارد.

مکانیسم اثر این ترکیب به این صورت است که یون کلسیم جایگزین یون سدیم در نقاط تبادلی خاک میگردد سپس سدیم آزاد شده همراه آب آبیاری و بارندگی آبشویی میشود و بدین ترتیب خروج یون های سدیم از محیط ریشه سبب کاهش شوری، بهبود ساختمان، تهویه و نفوذ پذیری خاک و در نهایت افزایش رشد ریشه، جوانه زنی بذر و بهبود رشد گیاه و عملکرد محصول میشود.

المپیک با دارا بودن ماده آلی علاوه بر کاهش اسیدیته خاک موجب افزایش ظرفیت تبادل کاتیونی خاک شده و از این طریق تبادل یون های کلسیم با سدیم را تسریع می بخشد.

این ترکیب در طول دوره رشد گیاه و به صورت کود آبیاری قابل استفاده میباشد.

مــــــــــزایـــا:

* تامین کلسیم مورد نیاز گیاه و افزایش فعالیت میکروارگانیسم های مفید خاک

* کاهش تجمع یون سدیم در اطراف ریشه و کاهش شوری خاک

* کاهش هدایت الکتریکی، نسبت جذب سدیم و نسبت سدیم تبادلی خاک

* کاهش اسیدیته خاک در خاک های آهکی و افزایش جذب عناصر غذایی بلوکه شده (فسفر، آهن، روی، منگنز و مس) در این خاکها

* افزایش ظرفیت تبادل کاتیونی خاک

* از بین بردن قشر سخت خاک (سله)، بهبود ساختمان خاک، افزایش تهویه و نفوذ پذیری خاک

* بهبود رشد گیاه و عملکرد محصول در شرایط تنش شوری

* کاهش فشار اسمزی و افزایش تحمل گیاه به کم آبی


تــــــــــــــوجــــــه:

از اختلاط با ترکیبات اسیدی و قلیایی قوی، ترکیبات مسی، فسفره، روغن های معدنی و مواد هیومیکی خودداری شود.