خرید بک لینک از فروشگاه ساز 8 لوگو دیزاین خرید چراغ قوه چراغ قوه RL 330 T6 چراغ قوه
حذف در پنل کاربری [X]

09126500937

09904311468


سیلیکوپاد

سیلیکوپاد

افزایش محصول در کنار افزایش مقاومت به بیماریها، آفات و تنش ها
سیلیسیم به عنوان یک عنصر غذایی ضروری برای گیاهان بوده و گاهی غلظت آن در بافتهای گیاهی حتی بیشتر از ازت و پتاسیم است.
سیلیکوپاد ترکیبی بی نظیر از سیلیسیم و پتاسیم است که بر اساس هم افزایی میان این دو عنصر ساخته شده است. سیلیکوپاد با مقادیر قابل توجهی از این دو عنصر در فرمول خود، به گیاه اجازه می دهد تا:
• میزان فتوسنتز در گیاه به میزان قابل توجهی افزایش یابد.
• اندازه ی میوه ها به حد اکثر ممکن ، نزدیک شود.
• وزن میوه ها بالا رود و شاخص های ماندگاری میوه نیز بهبود قابل توجه یابد.
• خاصیت حمل و نقل میوه ها به نحو قابل توجهی، افزایش یابد.
• گیاه در برابر بیماریهای گیاهی حساسیت کمتری نشان دهد.
• مقاومت در برابر برخی از حشرات از طریق ایجاد عدم رجحان ایجاد شود.
• تحمل استرسهای محیطی، خصوصاً خشکی و شوری افزایش یابد.
• مقاومت برخی گیاهان مانند برنج به آفات و بیماریها افزایش می یابد.
• میزان تولید به صورت عمومی در غلات افزوده می گردد.

قیمت: تماس تومان