خرید بک لینک از فروشگاه ساز 8 لوگو دیزاین خرید چراغ قوه چراغ قوه RL 330 T6 چراغ قوه
حذف در پنل کاربری [X]

09126500937

09904311468


کود مایع هوم استیم

کود مایع هوم استیم

مواد هیومیکی نام خودرا از هوموس گرفته اند و از آنجایی که این مواد از لحاظ اسیدیته اندکی اسیدی هستند ( 5 – 8/3 ) و مشتق از هوموس می باشند به نام اسید هیومیک شناخته می شوند . مواد هیومیکی طیف وسیعی از ترکیبات آلی و معدنی گوناگون نظیر اسیدهای آمینه ، پپتیدها ، فنول ها ، آلدئیدها و اسیدهای نوکلئیک در پیوند با انواع کاتیونها می باشند که مجموعا ترکیب بسیار پیچیده ای را ساخته اند . سلامت گیاهان و همه موجودات زنده به نحوی به وجود مواد هیومیک وابسته است . از خصوصیات کود هوموستیم میتوان به افزایش ظرفیت تبادل کاتیونی خاک ، افزایش نفوذپذیری خاک ، افزایش سرعت جوانه زنی بذور ، ریشه زائی بهتر گیاه ، رشد بهتر و بیشتر میکروارگانیزم های مفید خاک ، ایجاد مقاومت به شوری و سرما ، کلات کردن عناصر خاک و جذب بهتر و بیشتر ریزمغذی ها را نام برد.

قیمت: تماس تلفنی تومان

کود آمینو اکتیو 1 کیلویی

کود آمینو اکتیو 1 کیلویی

کود آمینو اسپری بیولوژِک

کود آمینو اسپری بیولوژِک

کود آسکوپاد

کود آسکوپاد

کودNU-MIX

کودNU-MIX

کود ان کی 60

کود ان کی 60

کود پتاس52

کود پتاس52

کود میکروتاپ

کود میکروتاپ

کود سولجر

کود سولجر

کود گارد

کود گارد

کود انرژی

کود انرژی